Προώθηση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

μέσω της ενίσχυσης της απόκτησης κοινωνικών
και πολιτικών δεξιοτήτων στους νέους

Σχετικά με το έργο

Σκοπός του έργου " Game to EMbrace INtercultural education” - GEM IN είναι η υποστήριξη της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο και σε μη τυπικά περιβάλλοντα, ως όχημα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη μέσω της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών.

Επικοινωνία

* Υποχρεωτικό πεδίο * Υποχρεωτικό πεδίο